Kompresör, Kurutucu, Hava Tankları ve Kollektörler

Alfatech Makina

Kompresör, Kurutucu, Hava Tankları ve Kollektörler

Kompresör, Kurutucu, Hava Tankları ve Kollektörler

Alfatech Makina

Kompresörler

Atmosfer havasını tıpkı bir yay gibi sıkıştırarak basınçlı hava üreten makinelere “kompresör” adı verilir. Mekanik enerjiyi pnömatik enerjiye dönüştürür. Endüstriyel uygulamalarda kompresörler dönme hareketini bir elektrik motorundan alır. İş makineleri, motorlu araçlar, deniz araçları, seyyar sistemlerde ise benzinli ya da dizel motordan hareket alır.

Motordan alınan hareket kompresör içinde negatif basınç (vakum) oluşturur. Bir filtre üzerinden emilen hava kompresör içinde küçük bir hacme hapsedilir ve belirli oranlarda sıkıştırılır. Sıkıştırma oranına bağlı olarak basınç yükselir. Kompresörlerin verimli çalışabilmesi için emiş havasının temiz ve serin olmasına özen gösterilmelidir. Emiş havası yağmur ile temas etmemelidir. Emiş filtreleri sık sık temizlenmeli ve zamanında değiştirilmelidir.

Kurutucular

Normal koşullarda hava içerisinde gözle görülemeyen su molekülleri (nem) bulunur. Kompresördeki nemli havanın kurutulmasını sağlayan bir cihazdır. Her kompresör mutlaka havanın bir miktar nemini sisteme gönderir. Bu sorun sıcak havalarda veya kompresör kafasının (hava üretecinin) iyi soğutulamadığı zaman ortaya çıkar. Kompresördeki nemi en aza indirmek için mutlaka kurutucu kullanılmalıdır.

Hava Tankları

Hava tankı kompresör çıkışındaki basınç dalgalarını absorbe eder. Düzgün, aniden değişmeyen hava basıncı sağlar. Kompresör kapasitesini aşan ani hava taleplerinin karşılanabilmesi için gereken miktarda havayı depolar.

 

Hava tankının kapasitesi kompresör kapasitesine ve hava talebinin şekline bağlı olarak saptanır. Hava tankının diğer faydası; hava içindeki nemin yoğuşmasını ve oluşan yoğuşumun boşaltılmasını kolaylaştırmasıdır. Nemin yoğuşması sonucunda hava tankı dibinde toplanan su, sistem dışına atılmalıdır.

Hava tankı mümkünse o tesisteki en soğuk yere yerleştirilmelidir. Ortamın havası korozyona neden oluyorsa, hava tankının özel bir astar boya ile boyanması gerekir. Gerekirse, hava tankı yapılmadan önce depo üreticisinden ya da distribütöründen tavsiye istenmelidir.

Hava tankı kompresör çıkışındaki basınç dalgalarını absorbe eder. Düzgün, aniden değişmeyen hava basıncı sağlar. Kompresör kapasitesini aşan ani hava taleplerinin karşılanabilmesi için gereken miktarda havayı depolar.

Hava tankının kapasitesi kompresör kapasitesine ve hava talebinin şekline bağlı olarak saptanır. Hava tankının diğer faydası; hava içindeki nemin yoğuşmasını ve oluşan yoğuşumun boşaltılmasını kolaylaştırmasıdır. Nemin yoğuşması sonucunda hava tankı dibinde toplanan su, sistem dışına atılmalıdır.

Hava tankı mümkünse o tesisdeki en soğuk yere yerleştirilmelidir. Ortamın havası korozyona neden oluyorsa, hava tankının özel bir astar boya ile boyanması gerekir. Gerekirse, hava tankı yapılmadan önce depo üreticisinden ya da distribütöründen tavsiye istenmelidir.

Alfatech Makina

Hava Dağıtıcı Kollektör
İstenilen çıkışa göre özel imalat yapılmaktadır.